NE Krško je u ožujku 2016. proizvela 543824,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 518092,7 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,6 % iznad planirane (510000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i  faktor iskorištenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U ožujku se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,2 ºC, a najviše za 2,4 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u ožujku iznosio 2,7 %, a ukupni godišnji udio do kraja ožujka 3,4 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000515 %, a godišnje 0,003 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u ožujku iznosio je 0,08% i 0,23 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 4 paketa (0,832 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz nuklearke.