Nuklearna elektrana Krško je u rujnu 2012. proizvela 521 002,4 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 495 432,7 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 2,15 % iznad planirane (485 000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja isto 100-postotni, navodi se u priopćenju NEK-a  Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. Kako se navodi u priopćenju,  u rujnu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3,5 ºC (privremena dozvola ARSO-a br. 35436-4/2012-4 od 13. 8. 2012.). Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u rujnu iznosio 0,403 %, a ukupni godišnji udio do kraja rujna 31,2 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00223 %, a godišnje 0,093 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u rujnu iznosio je 0,43 % i 3,26 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.