NE Krško je u studenome 2017. proizvela 525520,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 500040,4 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 2,05 % iznad planirane (490000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorištenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U studenome se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,5 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u studenome iznosio 2,75 %, a ukupni godišnji udio do kraja studenoga 9,85 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00045 %, a godišnje 0,00607 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u studenome iznosio je 0,11 % i 1,92 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 7 paketa (1,456 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.