NE Krško je u ožujku 2017. proizvela 542315,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 516508,2 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,3 % iznad planirane (510000 MWh), dok je faktor raspoloživosti bio 100-postotni, kao i faktor iskorištenja. Kako je priopćeno iz NEK-a, elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U ožujku se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,1 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u ožujku iznosio 0,162 %, a ukupni godišnji udio do kraja ožujka 0,516 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00019 %, a godišnje 0,00072 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u ožujku iznosio je 0,19 % i 0,47 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 24 paketa (4,992 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.