Iako Europska unija uvozi više jeftinog ugljena iz SAD-a i drugih zemalja, energetski sektor tvrdi da se ne radi o 'renesansi ugljena'. Rast proizvodnje prirodnog plina u SAD-u i pad potražnje u Kini dovelo je do sniženja cijena ugljena za europske kupce. Kao posljedica toga, europski uvoz ugljena iz SAD-a porastao je u 2012. godini za 29%. Međutim, povećanu potrošnju ugljena u EU-u ne treba shvatiti kao 'renesansu' jer je to samo pitanje ekonomije. Sada je za proizvodnju struje jeftinije spaljivati ugljen nego plin pa mnoge elektrane u EU-u pojačano troše ugljen prije nego što 2015. godine na snagu stupe strogi propisi o emisijama stakleničkih plinova. Njihov će cilj biti da se u EU-u emisije do 2020. smanje za 20% u odnosu na razine iz 1990. godine te je postavljen velik naglasak na razvoj obnovljivih izvora, javlja novinska agencija UPI.