INA je, kako se ističe, "sustavnim, svjesnim i učinkovitim naporima" u prvom polugodištu 2014. godine uspjela ublažiti učinke slabljenja tržišnih prilika i negativnih regulatornih promjena te ostvarila neto dobit od 372 mil. kuna, što znači porast za 76% u odnosu na isto razdoblje 2013. Istodobno je operativna dobit iznosila 534 mil. kuna, što znači povećanje za 53% u odnosu na prvo polugodište 2013. godine, dok su ulaganja povećana za 33%, a razina neto zaduženosti smanjena na 4,269 mlrd. kuna, što je smanjenje za 18% u odnosu na prvo polugodište 2013. To su ujedno glavni naglasci iz 'Konsolidiranog izvještaja INA Grupe za IV. - VI. i I. - VI. 2014.' 
Isto tako, naglašava se da je konstantan napor u ublažavanju prirodnog pada rezultirao blagim porastom proizvodnje nafte iz postojećih domaćih polja, što je rezultat intenzivnog remontnog programa koji je započet potkraj 2013. godine, čime je privremeno zaustavljen trend prirodnog pada proizvodnje. Istodobno je dodatno povećanje proizvodnje u Egiptu za 16% rezultiralo ukupnim povećanjem proizvodnje sirove nafte za 3% u prvom polugodištu 2014. godine, dok su poboljšanja također vidljiva i u proizvodnji plina na kopnenom dijelu Hrvatske, ograničavajući prirodni pad na svega 2% u usporedbi s prvim polugodištem 2013. Konačno, proizvodnja plina iz Jadrana stabilizirala se u prvom polugodištu 2014. godine i može se primijetiti blagi porast u odnosu na drugo tromjesečje 2013. Daljnje poboljšanje proizvodnje plina iz Jadrana vezano je uz početak proizvodnje na polju Izabela, ali će ti rezultati biti vidljivi kasnije.