Hrvatski operator prijenosnog sustava demantirao je informacije koje su objavljene u pojedinim medijima da se u transformatorskoj stanici Ernestinovo pokraj Osijeka prije tri tjedna dogodio kvar koji je mogao cijelu Europu 'baciti u mrak'.

Pri tome se ističe da je zbog neplanirano povećanih tokova električne energije s jugoistoka prema zapadu Europe 8. siječnja ove godine u 14.04 h došlo je do isključenja visokonaponskog prekidača u TS Ernestinovo ispravnim djelovanjem zaštite od preopterećenja. Pri tom se lančanom reakcijom dogodio niz isključenja dalekovoda na području Srbije, Rumunjske i Hrvatske, koji je u konačnici doveo do podjele europskog elektroenergetskog sustava na dva dijela. Operativno osoblje HOPS-a ponovno je povezalo dva razdvojena europska sinkrona područja uklapanjem isključenog prekidača u TS Ernestinovo 1 h nakon trenutka razdvajanja. 


Nije bilo opasnosti od raspada

Europski EES je pripremljen za takve i slične poremećaje i sposoban je brzim djelovanjem regulacijskih i zaštitnih sustava ograničiti djelovanje poremećaja i tako spriječiti prekide u opskrbi električnom energijom. Pri tome HOPS naglašava da europskom EES-u ni u jednom trenutku nije prijetio potpuni ili ograničeni raspad koji bi prekinuo opskrbu električnom energijom u Europi.

Konačno izvješće za šest mjeseci

Uzroci, kronologija i posljedice poremećaja istražuju se na europskoj razini, a konačno izvješće očekuje se u predviđenom roku od  šest mjeseci. U analizi tog događaja aktivno sudjeluju stručnjaci HOPS-a u suradnji s kolegama iz drugih europskih operatora prijenosnih sustava. 

Isto tako, sam HOPS je član posebne stručne grupe skupine je pripremila priopćenje za javnost koje je objavila Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E). To priopćenje je rezultat zajedničke analize europskih operatora prijenosnih sustava, pri čemu valja napomenuti da su svi izračuni i pojedinosti o redoslijedu događaja i dalje predmet istrage i podložni mogućim promjenama, ističe HOPS.