Srpski NIS ove godine planira uložiti 325 milijuna eura, jednako kao i 2014. godine, objavljeno je na kompanijskim mrežnim stranicama. U ovoj godini tvrtka namjerava započeti drugu fazu modernizacije prerađivačkih kapaciteta u rafineriji nafte u Pančevu, izgradnjom kompleksa za duboku preradu nafte. Kompanija ipak znatno smanjuje ulaganja u odnosu na prethodno najavljeno. NIS-ovi rezultati za prošlu godinu neće biti sjajni u usporedbi s 2013. zbog neočekivano jakog pada cijene nafte i plina, veće deprecijacije i davanja, te povećanja poreza s 10% na 15%.