Europska komisija zatražila je od njemačke vlade da vrati značajan novac kojim je pogodovala nekim velikim potrošačima električne energije koji su dobili izuzeće od plaćanja mrežarine, jer se time narušilo tržišno natjecanje. Riječ je o izuzeću odobrenom 2012/2013. za koje je procijenjeno da predstavlja nezakonitu državnu pomoć kompanijama na štetu ostalih korisnika elektroenergetske mreže koji su zato plaćali više. Između 2012. i 2013. potrošači koji su godišnje trošili više od 10 GW i imali "uglavnom stabilnu" potrošnju bili su prema njemačkim zakonima posve oslobođeni mrežarine, a rezultat je da je od te grupe potrošača uplaćeno cca 300 milijuna eura godišnje manje, a to su nadoknadile druge grupe potrošača.