Njemačka vlada će takozvanu kočnicu cijena plina i struje, što će građanima i gospodarstvu olakšati plaćanje računa za skuplje energente, praktički uključiti već u siječnju, što je dva mjeseca ranije nego što je planirano. Prema nacrtu zakona u koji je DPA imala uvid, mjere koje bi trebale stupiti na snagu 1. ožujka uključivat će subvencije za retroaktivno pokrivanje dijela računa iz siječnja i veljače. 

Kočnica, koja se financira iz posebnog fonda s 200 milijardi eura, znači da će kućanstva te mala i srednja poduzeća energiju do određene kvote plaćati po zaštitnoj cijeni, a ostatak po tržišnoj cijeni. Kvota za električnu energiju iznosi do 80 posto prosječne potrošnje iz prethodne godine, a za grijanje do 70 posto. Mehanizam koji bi građanima i gospodarstvu trebao amortizirati šok poskupljenja energenata izradilo je stručno povjerenstvo koje je imenovala Vlada.