Njemačka vlada inicirala je stres-test kapaciteta tamošnjih energetskih tvrtki, vlasnika nuklearnih elektrana, kako bi se provjerilo jesu li u stanju platiti dekomisiju tih elektrana. Mišljenje iz stres-testa je pozitivno, javlja Tagesspiegel. Pet vlasnika tih elektrana rezerviralo je u svojim bilancama novac da plate postupni izlazak elektrana iz pogona i njihovu sigurnu dekomisiju. Do 31. prosinca 2014. kompanije su za dekomisiju imale 38,3 mlrd eura, pri čemu se podrazumijeva skladištenje, pakiranje, transport i eventualno odlaganje nuklearnog otpada. Vicekancelar Sigmar Gabriel kazao je da će tvrtke biti u stanju podnijeti taj teret, no ipak, sutra će se raspravljati o novom zakonu koji bi spriječio kompanije da promjenom korporativne strukture izbjegnu svoju obavezu.