Norveška neto zarada od nafte u 2012. godini bit će za 1 mlrd. eura veća od planiranog, stoji u izvješću norveške vlade o državnom proračunu za 2013. Taj plan proračuna za 2013. godinu predviđa zaradu od naftnog sektora u visini 53 mlrd. eura,  od čega izravni i neizravni porezi donose 32 mlrd. eura, drugi državni financijski interesi još 20 mlrd. eura, a dividenda od naftne tvrtke Statoil 2 mlrd. eura, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.