Norveški naftni fond, najveći na svijetu, koji raspolaže s 860 milijardi eura, objavio je listu kompanija povezanih s ugljenom, koje više neće biti sastavni dio portfolia fonda. Na toj listu su 52 organizacije tj. kompanije poput American Electric Power, China Power International Development, Tata Power i slične. Riječ je o novim etičkim pravilima koja podrazumijevaju da fond prestaje ulagati u kompanije odnosno rudnike koji imaju više od 30% prihoda iz ugljena. Jedinica norvške centralne banke koja rukovodi fondom je kontaktirala kompanije i daje im priliku da dostave podatke i svoje buduće strategije vezane za ugljen. Norveški ministar financija ranije je predložio da fond poveća ulaganja u čistu energiju, kao dio plana restrukturiranja fonda u koji se slijeva novac od eksploatacije nafte, javlja Energy live news