Ministarstvo zaštite okoliša i prirode početkom svibnja na javni uvid stavilo je Studiju utjecaja na okoliš za novu kombi kogeneracijsku elektranu kao zamjensku građevinu za blok A u EL-To Zagreb, a nositelj zahvata je HEP Proizvodnja. Riječ je o gradnji novog baznog bloka s ukupnim stupnjem djelovanja od 90%. Pogon EL-TO-a Zagreb ima instaliranu električnu snagu od 90 MWe i toplinsku snagu od 320 MWt te proizvodnju tehnološke pare od 146 t/h. Bloku A, koji je izgrađen 1969. godine istekao je raspoloživi životni vijek, pa je nužno njegovo pojačano održavanje, sve do izgradnje zamjenskog bloka 2018. godine. Inače, Bloku B te iste godine ističe životni vijek zbog neisplativosti rekonstrukcije zbog usklađenja s graničnim vrijednostima emisija. Isti životni vijek trebali bi imati i plinski blokovi H i J, no oni će ostati u pogonu do 2023. Zbog toga je žurna izgradnja novih visokoučinkovitih kombi kogeneracijskih postrojenja. Sanacijski program HEP proizvodnja napravila je još 2011., a usvojen je i na Gradskoj skupštini. Kombi kogeneracijsko postrojenje koje je predmet Studije pogonjeno je na plin, a omogućit će veću proizvodnju električne energije izvan sezone grijanja, što do sada nije bio slučaj. Nova kogeneracija je konfiguracija s dvije plinske turbine s prosječnom proizvodnjom 825 GWh električne energije, te 289.000 t tehnološke pare i 465 GWh  ogrjevne topline godišnje. Električna energija plasirat će se u mrežu, tehnološka para namijenjena je industriji a dobivena toplina ići će u centralni toplinski sustav. Javna rasprava o SUO traje od 15. svibnja do 13. lipnja, a javno izlaganje održat će se 29. svibnja u Područnom uredu Trešnjevka.