Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor Ine ponovno je imenovao Zoltána Áldotta za predsjednika Uprave Ine te Niku Dalića, Gábora Horvátha, Ivana Krešića, Davora Mayera i Pétera Rataticsa za članove Uprave Ine za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2015. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2015. bez primjedbi na dostavljeno izvješće. Nadzorni odbor je također dao suglasnost na prijedlog Uprave o pokriću gubitka, kažu u Ini. Iz MINGO-a je priopćeno da će se izvršiti  analiza poslovanja tvrtke, a u suradnji sa strateškim partnerom MOL Nyrt-om ponovno će se sagledati vizija i misija tvrtke, kratkoročni i dugoročni planovi, financijsko stanje, trenutno stanje zaposlenika kao i druge korporativne vrijednosti tvrtke. "Nakon tako provedene analize donijet će se odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora i Uprave Društva, te će s novim imenovanjima prestati mandat sadašnjim članovima Nadzornog odbora i Uprave. Čvrsto vjerujemo da kroz proces vrednovanja tvrtke i budućih imenovanja stručnih osoba možemo iskoristiti potencijal suradnje najvećih dioničara te zajednički prevladati izazove, kako bismo povećali vrijednost i profitabilnost INA-e d.d. koja je od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku", kažu u MINGO-u.