Sabor će u petak glasati o ukidanju direktnog financiranja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, putem naknada koje se prikupljaju iz svake prodane litre na tržištu. Ubuduće, taj bi se novac trebao slijevati u proračun, a Vlada u obrazloženju zakona navodi da će se sredstva HANDA-i osiguravati direktno iz proračuna "prema njezinim stvarnim i realnim potrebama", što pokazuje da SDP misli o velikim prihodima kojima ta agencija barata. HNS je ipak podržao takav zakon, ali u planu je njegovo upućivanje u Bruxelles.
Za HANDA-u je nadležno Ministarstvo gospodarstva, a na njezinom čelu je HNS-ovac Goran Kovačević. U 2013. HANDA iz proračuna može računati na 700 milijuna kuna. Ukupni prihod te agencije u 2011. bio je 1,23 milijarde kuna, od čega je 608 milijuna kuna prikupljeno iz naknada na gorivo, a ostatak čini prihod na temelju povećanja vrijednosti zaliha zbog rasta cijena nafte. Rahodi su iznosili 625 milijuna kuna, što znači da je HANDA-i ostalo 611 milijuna kuna. Taj višak prihoda agencija je zadržavala za poslovanje u narednim godinama.  U Vladi te izmjene tumače poteškoćama s deficitom, što znači da si Hrvatska ne može dopustiti da velik novac ostaje neiskorišten, a s neometanim radom HANDA-e ne bi trebalo biti problema jer i neke druge EU članice imaju sličan način financiranja svojih agencija, piše Poslovni dnevnik.