Odlukom o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 50/2018) propisane su tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 158/2013). One vrijede za energetski subjekt HEP Elektra za razdoblje 1.7. - 31.12.2018. i u Odluci su prikazane u dvije tablice (za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe i nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe). Odluku je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 11., stavka 1., točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/2012) i čl. 29. Zakona o energiji (NN 120/2012, 14/2014 i 102/2015), objavljena je u 'Narodnim novinama' i stupa na snagu 1.7.2018. godine.
Uz to, donesene su i Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 50/2018). Donio ih je Hrvatski operator tržišta energije na osnovi čl. 78., st. 1. Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 121/2015 i 48/2016) i uz suglasnost HERA-e. Objavljene su u 'Narodnim novinama' i na snagu stupaju 15.6.2018. godine.