Ukupno gledano je tokom prošle godine instalirano 35 GW novih elektrana unutar EU, što je 10 GW manje nego prije dvije godine. To je bila šesta godina zaredom da je više od 55% ukupne novoinstalirane snage u EU ostvareno iz obnovljivih izvora energije. Vjetroelektrane su ostvarile najveći udio od 32% (11,2 GW), druge na listi su sunčane elektrane sa udjelom od 31% (11GW), a treće se plinske elektrane sa udjelom od 21% (7,5 GW). Što se tiče novih instalacija nijedan drugi izvor energije nije ni blizu vjetroelektranama, solaru i plinu. Termoelektrana na ugljen je instalirano 1,9 GW (5%), biomase 1,4 GW (4%), hidroelektrana 1,2 GW (4%), CSP-a (solarnih termalnih elektrana) 419 MW (1%), nuklearki 120 MW, geotermalnih elektrana 10 MW, elektrana na naftu 220 MW i oceanskih elektrana 1 MW. Tokom prošle godine je ugašeno čak 10 GW plinskih elektrana, 7,7 GW termoelektrana na ugljen, 2,7 GW na naftu i 750 MW biomase, stoji u EWEA-inoj statistici koju prenosi portal Vjetroelektrane.