Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda predložila imenovanje dva člana Uprave, Saše Dujmića i Tomislava Rosandića. Saša Dujmić u Upravu dolazi s mjesta direktora Elektrodalmacije Split, a Rosandić je bio član Uprave Eurocablea. Nadzornom odboru društva Petrokemija d.d. predlaže se opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Dragana Marčinka i članova Karla Došena, Krešimira Kvaternika i Nenada Zečevića te se predlaže imenovanje Nenada Zečevića novim predsjednikom Uprave, a Tamare Pernar, Vladimira Fresla i Antonije Perošević-Galović novim članovima.