U sklopu izgradnje dalekovodnog prstena 110 kV za južnu Albaniju u pogon su puštene dvije nove transformatorske stanice: Orikum 110/35/20 kV i Himare 110/35/20 kV. Pri tome je Končar Inženjering za energetiku i transport (KET) izradio cijelu projektnu dokumentaciju, proveo organizaciju gradnje i obavio montažu i ispitivanje opreme i puštanje postrojenja u pogon, a gotovo 90% ugrađene opreme čine proizvodi tvrtki Končar Aparati i postrojenja, Končar Elektronika i informatika (INEM), Končar Mjerni transformatori i Končar Distributivni i specijalni transformatori (D&ST). Izgradnjom te dvije trafostanice albanski je operator elektrodistribucijskog sustava OSHEE ojačao elektroenergetsku mrežu u turistički važnom području, izvijestio je Končar.