HEP Opskrba omogućila je svojim kupcima (poduzetništvo) uvid u stanje računa u svakom trenutku putem nove aplikacije "Moj račun" koja se nalazi na internetskoj stranici HEP-a. Registracijom u aplikaciju Moj račun, HEP Opskrba svojim kupcima omogućuje uvid u stanje svog računa 24 sata dnevno. Također je omogućen pregled prometa po računu te svih uplata i računa na koji su raspoređene. Račune je moguće pregledavati, sortirati, slati e-mailom i ispisati, a grafički prikazi olakšavaju preglednost svih podataka, stoji u priopćenju HEP-a.