Nekoliko je novosti koje donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 20/2015) u odnosu na izvorni tekst Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/2014). U najvažnije se ubraja uvođenje novog poslova upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima, a to je voditelj energetskog objekta. Taj se posao obuhvaća samostalno rukovanje postrojenjima obnovljivih izvora, odnosno kogeneracijskim postrojenjem čija ukupna instalirana snaga prelazi 5 MW (isključujući hidroelektrane), a ako je potrebno obavljanje pregleda, vođenje pogonske dokumentacije, plana uklopnih manipulacija, pobuđivanje generatora, sinkronizaciju s električnom mrežom, izradu dnevnog obračuna, određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja. Pri tome je i propisano tko i pod kojim uvjetima (stručna sprema i osposobljavanje) može obavljati taj posao. Uz to, neznatno su izmijenjeni i opisi poslova rukovatelja centralnog grijanja i rukovatelja posudama stlačenih plinova. Isto tako, izmjene u odnosu na izvorni tekst Pravilnika odnose se i na postupke provjere znanja i uvjete prethodnih kvalifikacija za stjecanje ovlaštenja za obavljanje pojedinih poslova. Konačno, ključno je i to da su kandidati za stjecanje ovlaštenja za obavljanje pojedinih poslova rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima, koji imaju uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine, dužni položiti periodičku provjeru znanja do 31.12.2016. godine (do sada je bilo do kraja 2015), a ako to ne uspiju, dužni od 1.1.2017. dužni su pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.
Te promjene u donijelo je Ministarstvo gospodarstva na temelju članka 20. Zakona o energiji (NN 120/2012 i 14/2014), a na snagu stupaju osam dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 3.3.2015. godine.