Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA) uputila je nakon dva tjedna inspekcije nekoliko preporuka za poboljšanje rada u NE  Kozloduj u Bugarskoj. Preporuke uključuju stvaranje planova za zaštitu od ozbiljnih nesreća. Naime, do sada nisu postojali planovi što činiti ako dođe do problema pa je preporučeno i uvođenje procjene neutronskog zračenja za sve bitno osoblje u elektrani. Osim preporuka vezanih za sigurnosne aspekte rada, stručnjaci IAEA-e pohvalili su postojeću dobru praksu upravljanja elektranom.
Istodobno je češka energetska tvrtka ČEZ pokrenula projekt smanjivanja emisija sumpornih i dušičnih oksida te čestica prašine u tri proizvodne jedinice TE Varna. Realizacijom projekta te će se jedinice uskladiti s europskim ekološkim zahtjevima i produljit će im se radni vijek do 2023. godine. Troškovi projekta procjenjuju se na 100 mil. eura, a radovi na gradnji postrojenja za pročišćavanje emisija počet će 2013. i biti završeni tijekom 2015. godine. Radi se o drugoj po veličini termoelektrani u Bugarskoj i Jugoistočnoj Europi, sa snagom 1260 MW (šest proizvodnih jedinica pojedinačne snage 210 MW), javlja bugarski dnevnik 'Novinite'.