Kao što je napomenuto već prije mjesec i pol u Varaždinu, na prvom skupu s temom novog Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/2013), taj Zakon donosi brojne promjene u toplinarsku djelatnost. Kao prvo, uvodi se posve novi pojam kupca toplinske energije, odnosno pravne ili fizičke osobu koja za račun vlasnika, odnosno suvlasnika zgrade kupuje toplinu, pri čemu će to moći biti, npr. dosadašnji distributer toplinske energije ili pak upravitelj zgrade, ali i sama zgrada ili neka zasebna tvrtka (pri čemu valja reći da sam izraz nije baš najsretnije odabran jer se već učestalo zamjenjuje s pojmom krajnjeg kupca, tj. vlasnika stambenog i poslovnog prostora koji se grije na taj način). Uz to, novi Zakon u svakom slučaju pred suvlasnike i njihove predstavnike postavlja veće odgovornosti, odnosno obveze kada je riječ o grijanju njihovih stambenih i poslovnih prostora. Tako će predstavnici suvlasnika biti obvezni potpisivati ugovore o kupnji toplinske energije, a već od 1.2.2014. godine morat će donijeti odgovarajuću odluku tko će biti kupac toplinske energije za njihovu zgradu te s najkasnije do 1.6.2014. s njime sklopiti ugovor. To ujedno znači da novi odnosi na tržištu toplinske energije i novi načini poslovanja u toplinarskoj djelatnosti počinju od sezone grijanja 2014/2015. 
Zbog svega toga, bit će nužno u narednim mjesecima pa i kasnije o svim tim novostima još više informirati sve sudionike: od predstavnika nadležnih državnih i tijela lokalne samouprave, preko upravitelja i održavatelja zgrada, do predstavnika suvlasnika i samih suvlasnika stambenih i poslovnih prostora u zgradama. Uostalom, ovo je već drugi sastanak s tom temom (nakon ranije spomenutoga u Varaždinu) koji zajednički organiziraju Ministarstvo gospodarstva i Hrvatska energetska regulatorna agencije kako bi se ta tema približila javnosti. No, za razliku od Varaždina, kada su sudjelovali brojni građani, ovaj put okupili su se ponajviše predstavnici upravitelja zgrada. Pri tome je kao glavni problem istaknuto pitanje kako će upravitelji zgrada odredbe novog Zakona i obveze koje iz njega proizlaze priopćiti, odnosno pojasniti vlasnicima stambenih i poslovnih prostora u zgradama kojima upravljaju, a i kako će se rješavati buduće investicije (koje su zbog stanja većine toplinarskih, a i sustava grijanja u zgradama neizbježne!). 
No, vezano uz to, valja reći da će se jedan dio tih problema koji proizlaze iz (uglavnom nesređenih) odnosa među suvlasnicima najvjerojatnije riješiti najavljenim Izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010 i 143/2012), ali i novim Zakonom o stanovanju, čije se donošenje očekuje do kraja godine.
Konačno, kako bi cijelo tržište toplinske energije moglo zaživjeti u punom opsegu, u kojem je to novim Zakonom predviđeno, mora biti doneseno još nekoliko podzakonskih propisa. Tako MINGO još mora donijeti Uredbu o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i naknade za koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (do 5.7.2014. godine), Program korištenja potencijala za učinkovitost u grijanju i hlađenju (do 1.7.2015), Pravilnik za izradu analiza koristi i troškova, Pravilnik o tehničkim uvjetima za proizvodna postrojenja za proizvodnju toplinske energije, Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, dok u obveze HERA-e spadaju donošenje Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, Opće uvjete za isporuku toplinske energije, Opće uvjete za opskrbu toplinskom energijom i Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije  (sve to do 5.1.2014).