S obzirom da je HEP dobio odobrenje da smanji cijenu električne energije za kućanstva za šest do sedam posto pozivaju se građani da očitaju brojila električne energije. U HEP-u navode da će se za razgraničenje potrošnje na dan primjene novih cijena koristiti dostavljena očitanja brojila ili procjena stanja brojila za taj dan, ako građanin ne očita svoje brojilo. Stanje brojila može se dostaviti na besplatni broj 0800-0555 ili putem web aplikacije Moj račun najksanije do 10. listopada. Treća mogućnost je zvati besplatni broj lokalne distribucije.