Članice Grupe Končar, prema revidiranim podacima, u 2018. ostvarile su ukupne prihode u iznosu od 2,96 mil kuna i neto dobit od 128,7 mil. kuna, što je za 19% više u odnosu na 2017. godinu. Istodobno je ugovoreno novih poslova u vrijednosti 3,026 mlrd. kuna ili za 18% više nego u 2017. godini, što su ključni pokazatelji koji pokazuju nastavak stabilnog poslovanja Grupe.


Udio izvoza veći od 50%

Ipak, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznosili su 2,703 mlrd. kuna, što je za 4,3% manje u odnosu na 2017. godinu. Kao glavni razlog za to ističe se usporeno ostvarivanje nekoliko značajnih ugovora, zastoji ugovora na zahtjev kupca i pomaci radova na nekoliko projekata, također na zahtjev kupca. Istodobno su prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnim tržištima iznosili 1,484 mlrd. kuna pa udio izvoza u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 55%.


Dobra osnova za budućnost

Tako dobri poslovni rezultati ostvareni su i temelje se na vlastitom razvoju proizvoda i proizvodnje, a istraživački projekti su trajna odrednica tvrtke pa se nastavljaju i u narednom razdoblju inoviranjem i razvojem, prije svega na inozemnim tržištima.

Dobra ugovorenost na kraju 2018. godine i dodatni napori na pronalaženju novih tržišta osnova da će sve članice Grupe ostvariti predviđene planove poslovanja za 2019. godinu i nastaviti pozitivan trend poslovanja, objavila je tvrtka.