Elektrane kojima upravlja Skupina GEN, druga po veličini elektroenergetska tvrtka u susjednoj Sloveniji, u listopadu su proizvele 353,702 GW h električne energije, što je za 15,6% više od planiranoga. Tako dobru proizvodnju električne energije ponajviše treba zahvaliti dobrim hidrološkim uvjetima koji su taj mjesec bili najpovoljniji u posljednjih 10 godina. Tako je njezina kćerinska tvrtka SEL koja upravlja hidroelektranama u gornjem toku Save proizvela 61% više energije od planiranoga, dok je također njezina hidroenergetska tvrtka HESS koja pak upravlja elektranama u srednjem toku Save proizvela čak 86% više od planiranoga.

Povoljni hidrološki uvjeti išli su na ruku i proizvodnji u NE Krško, koja je tako radila sigurno, stabilno i s velikim stupnjem iskoristivosti. Tako je proizvodnja u NE Krško u listopadu dosegnula 258,643 GW h električne energije, odnosno 4,5% više od planirane. S druge strane, TE Brestanica u listopadu nije bila u pogonu jer su u tijeku bili radovi na priključivanju novog plinskog bloka PB7 na plinsku mrežu. Zbog toga su ostali plinski blokovi, za slučaj izvanrednih potreba za električnom energijom u elektroenergetskoj mreži, privremeno bili pripremljeni za pogon na ekstralako loživo ulje, no na sreću zahtjeva za tercijarnom pričuvom nije bilo.

U prvih deset mjeseci 2020. godine sve elektrane kojima upravlja GEN proizvele su ukupno 3041,5 GW h električne energije, što je za 1,6% više od planiranoga, izvijestila je tvrtka.