Končar je u prvom polugodištu 2020. ostvario ukupne prihode na razini 1,426 mlrd. kuna ili za 12,1% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Istodobno su prihodi od prodaje proizvoda i usluga, koji čine 97% ukupnih poslovnih prihoda, iznosili 1,3412 mlrd. kuna ili za 11,1% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Pri tome je prodajom u izvozu ostvareno 67% prihoda, dok ukupna vrijednost novougovorenih poslova iznosi 1,4863 mlrd. kuna, od čega 72% na inozemnim tržištima. Tako dobri poslovni rezultati ostvareni su unatoč pandemiji koronavirusa i svim njezinim nepovoljnim posljedicama kao što su porast cijena sirovina i usluga prijevoza, otežano ugovaranje novih poslova zbog zabrane i ograničavanja putovanja i sl.

Isto tako, provedene su procjene poslovanja Grupe Končar do kraja 2020. godine i očekuje se da će prihodi od prodaje biti veći za oko 4% u odnosu na one iz 2019. Ipak, kako se u najvećem broju članica Grupe ciklusi ugovaranja i proizvodnje odvijaju u duljem razdoblju, mogući negativni utjecaj uzrokovan koronavirusom na poslovanje Grupe prije svega ovisi o trajanju krize, zbog čega trenutačno nije moguće u dovoljnoj mjeri procijeniti i kvantificirati poslovne posljedice u narednoj i sljedećim godinama.
U svakom slučaju, prioriteti u narednom razdoblju su zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenika uz nastavak održivog poslovanja, a suočavanje s daljnjim posljedicama krize olakšat će osigurana likvidnost, stabilna bilanca, niska razina zaduženosti i dobra ugovorenost za naredno razdoblje, izvijestio je Končar.