U četvrtak i petak održani su moduli na temu: „Dizajn nZEB kuće i Zakonska regulativa nZEB; Zeleni ured” te „BIM (Building Information Modeling); Facility Management“ u sklopu 5. generacije Green Building Professional edukacije 2015/2016 u Zagrebu. Edukaciju o zelenoj gradnji, koja stvara već 5. generaciju stručnjaka zelene gradnje, niz godina podupiru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i Hrvatska komora arhitekata. Predavači na modulu „Dizajn nZEB kuće; Zakonska regulativa nZEB; Zeleni ured” bili su dr.sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh. i Alen Višnjić, mag. ing. el. tech. inf. koji ističu da se energetskom obnovom zgrade, odnosno povećanjem energetske učinkovitosti postižu se značajne financijske uštede te je provedba energetskog pregleda prvi korak u energetskoj obnovi zgrade – mogu se ostvariti uštede na režijama od 30 do 60%. “Sve države članice Europske unije obvezne su, prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti, izraditi Dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada kao i druge zakonske i podzakonske akte i programe. Glavni cilj je na osnovu utvrđenog ekonomsko-energetski optimalnog modela obnove zgrada identificirati djelotvorne mjere za dugoročno poticanje troškovno učinkovite integralne obnove fonda zgrada Republike Hrvatske, koji obuhvaća sve zgrade stambenog i nestambenog sektora“, ističe Bobovec. Alen Višnjić je istaknuo četiri aspekta važna za zgrade gotovo nulte energije: politički i legalni, tehnički, financijski i tržišni te socijalni aspekt i zaštita okoliša. „Kako bi se postigao nZEB standard potrebno je temelje pasivne gradnje povezati sa sustavima koji koriste obnovljive izvore energije. Kada se postizanjem vrlo visokog stupnja energetske učinkovitosti energetske potrebe zgrade dovedu gotovo na nultu razinu, tada je navedenu potrebnu količinu energije potrebno zadovoljiti primjenom sustava koji koriste obnovljive izvore energije“, rekao je Višnjić. Predavači na modulu „BIM, Facility Management ” bili su Hrvoje Šolman, dipl. ing. građ. i Gianmarco Ćurčić Baldini, dipl. ing. arh. koji su obradili prednosti koje projektanti ostvaruju prilikom uvođenja BIM sustava te pojedine softverske alate i simulacije za projektiranje i metode kojima se postiže visoka učinkovitost građevina u odnosu na okoliš. Šolman je istaknuo da je Facility Management (FM) složena, interdisciplinarna profesija koja postoji već duži niz godina, a zahtjeva široku bazu znanja, iskustva i kompetencija te povezuje ljude, prostor, procese i tehnologiju. Primarna uloga FM-a je upravljanje i nadziranje operativnog objekta dok je njegov primarni cilj učinkovitost i sigurnost zgrade.