U sjedištu HEP-a održane su skupštine ovisnih društava i to HEP Proizvodnje d.o.o., HEP Operatora prijenosnog sustava i HEP Operatora distribucijskog sustava. Dnevnim redom za sva društva obuhvaćena su: Izvješća o poslovanju za 2006. godinu, Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2006. godini, Izvješća neovisnog revizora te prihvaćanje Temeljnih financijskih izvješća i donošenja odluke o upotrebi dobiti za 2006. godinu, priopćeno je iz HEP-a. Skupština HEP Proizvodnje d.o.o. dodatno je obuhvatila prihvaćanje Temeljnih konsolidiranih financijskih izvješća i upotrebe dobiti za 2006. godinu.