Obzirom na sniženje cijene barela nafte na svjetskom tržištu, kompanija OMV Hrvatska je snizila cijene svih goriva u svojoj ponudi u rasponu od 4,9 do 5,4%. Tako je cijena OMV Eurosupera 100 BS umanjena za 5,4%, OMV Eurosuper 95 je povoljniji za 4,9%, dok je litra OMV Eurodiesela snižena za 5,2%.