Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) povećala je procjene globalne potražnje za naftom za 2018. za 25 000 bbl/d pa se očekuje da ona bude za 1,65 mil. bbl/d veća nego 2017. godine. Tako bi svjetska potražnja za naftom trebala dosegnuti 98,85 mil. bbl/d. Istodobno, porast ponude zemalja koje nisu članice OPEC-a za 2018. godinu se procjenjuje na 1,72 mil. bbl/d, objavila je ruska novinska agencija TASS.