Na Vladi je donesena Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije pod tlakom. Govoreći o Uredbi o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić podsjetila je da je Vlada donijela Odluku o preoblikovanju ustanove Agencije za opremu pod tlakom u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću koja je stupila na snagu 9. veljače, a primjenjivala bi se od dana upisa u sudski registar. Kako bi se proveo upis u sudski registar novoosnovanog društva s ograničenom odgovornošću, potrebno je da Agencije prestane s radom.