Nakon što je u četvrtak 16. travnja u predsjednica ORaH-a i zastupnica dr. sc. Mirela Holy u Saboru pokrenula postupak interpelacije o radu Vlade RH na projektu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, ORaH je danas predstavio kampanju "Reci NE nafti u Jadranu, reci DA održivom razvoju" putem koje će informirati javnost i prikupljati podršku protiv eksploatacije nafte u Jadranu. Interpelacijom u Hrvatskom saboru stranka traži poništenje svih donesenih odluka i pokretanje postupka ispočetka, a kampanjom želi podići razinu informiranosti javnosti i prikupiti podršku građana i građanki protiv istraživanja ugljikovodika u Jadranu.