Pri HGK jučer je osnovane nove grupacija u energetskom sektoru - Grupacija za nove i inovativne tehnologije za obnovljive izvore energije i Grupacija za integrirane sunčane elektrane. Za voditelja prve grupacije izabran je Filip Bujan iz HEP Proizvodnje, dok je drugoj na čelu Ljubomir Majdandžić

Nova Grupacija za inovativne tehnologije će djelovanjem kroz HGK biti posebno usmjerena na koordinaciju između dionika koji pridonose održivoj energetskoj tranziciji i promiču uporabu inovativnih tehnologija, kao i komunikaciju s regulatorima kako bi se za njihovu primjenu stvorio učinkovit pravni okvir. Bujan je u sklopu programa rada Grupacije istaknuo poboljšanje oko izuzetno sporoga i dugotrajnoga postupka ishođenja prava služnosti/prava građenja za zemljišta koja su u državnom vlasništvu. 

Nužno je i zakonski regulirati dio oko razvoja projekata kako bismo izbjegli situaciju u kojem dva različita investitora razvijaju identičan projekt na identičnom obuhvatu zahvata,“ rekao je Bujan. 

Potrošnja na mjestu proizvodnje

Ljubomir Majdandžić je istaknuo da je interes poticati potrošnju električne energije iz fotonaponskih sustava na mjestu proizvodnje, a to su sunčane elektrane za vlastitu potrošnju s priključkom uglavnom na niski napon i snagom do 500 kW. Ankica Kovač s FSB-a govorila je u vodikovim tehnologijama te je istaknula nužnu sinergiju znanosti i industrije, uključujući par projekata među kojima se ističe nabava 20 autobusa na vodik za potrebe ZET-a.

Na plenarnoj sjednici Zajednice obnovljivih izvora energije HGK među glavnim ciljevima rada Zajednice za nadolazeće razdoblje istaknuto je rješavanje problematike prostornih planova i ograničenja prilikom realizacije projekata u području OIE, odnosno ujednačavanje smjernica za izradu prostornih planova prema županijama, zatim rad na izradi jedinstvenog dokumenta post-construction monitoringa za izgrađene vjetroelektrane te precizno definiranje uvjeta priključenja na energetsku mrežu.