Končar - Inženjering za energetiku i transport (Končar KET) i Hrvatski operator prijenosnog sustava potpisali su ugovor o osuvremenjavanju centralnog sustava daljinskog vođenja hrvatskog elektroenergetskog sustava. Vrijednost projekta 'Revitalizacija centralnih sustava daljinskog vođenja EES-a na novu verziju' iznosi 49,9 mil. kuna, izvijestio je Končar koristeći servis OTS HINA-e. 


Završen projekt za HEP ODS

Istodobno, Končar KET je završio i radove na rekonstrukciji trafostanice 110/20kV na otoku Rabu. Projekt za naručitelja HEP Operatora distribucijskog sustava omogućio je povećanje instalirane snage i prijenos više energije kroz distributivnu mrežu, smanjenje gubitaka u mreži i znatno poboljšanje kvalitete i raspoloživosti opskrbe električnom energijom otoka Raba. 

U novoizgrađenom objektu su smješteni novi sustavi izmjeničnog i pomoćnog istosmjernog napajanja, opreme zaštite i regulacije energetskih transformatora, telekomunikacija i daljinskog vođenja te 20 kV postrojenje (BVK24) koje je preuzelo funkciju prijenosa električne energije od postojećeg 20 kV postrojenja. 

Osim KET-a, kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjelovale su i druge Končareve tvrtke: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika (INEM), Distributivni i specijalni transformatori (D&ST), Niskonaponske sklopke i prekidači i Mjerni transformatori.