Nagodbeno vijeće Financijske agencije  donijelo je rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad Dalekovodom. Kako se navodi u obavijesti na internetskim stranicama Fine, prvo će se ročište u tom postupku održati 5. veljače, a povjerenikom predstečajne nagodbe imenovan je Mladen Janiška. U odlukama Nagodbenog vijeća, objavljenima na internetskim stranicama Fine, vjerovnici Dalekovoda pozvani su da u roku od 30 dana od isteka osmog dana od objave poziva prijave svoje tražbine Nagodbenom vijeću podneskom s dokazima kojima dokazuju osnovu i visinu svojih tražbina. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u istom roku od 30 dana obavijeste Nagodbeno vijeće o svojim pravima, a Dalekovodovi dužnici pozvani su da svoje dospjele obveze prema Dalekovodu ispunjavaju bez odgode. Iz Dalekovoda ističu kako će se otvaranjem predstečajne nagodbe uspjeti nagoditi s vjerovnicima te stvoriti uvjete za nastavak poslovanja. "Dalekovod broji 1700 zaposlenika u projektiranju, proizvodnji te izgradnji dalekovoda i transformatorskih stanica. Vjerujemo da je ovo početak rješenja situacije u kojoj se tvrtka našla u posljednjih nekoliko mjeseci i da će razgovori s vjerovnicima ići u tom smjeru. Napravili smo inventuru poslovanja uz potporu Nadzornog odbora i smatramo da se ovime otvaraju mogućnosti za pokretanje novog uspješnog razdoblja Dalekovoda", navodi se u priopćenju Dalekovoda. Dalekovod je prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe Fini predao 14. studenoga, a u njemu stoji da su ukupna dugovanja tvrtke viša od 1,56 milijardi kuna. Finino Nagodbeno vijeće 3. prosinca pozvalo je Dalekovod da u roku od 40 dana dopuni dokumentaciju potrebnu za otvaranje postupka, što je on učinio 18. prosinca.