U Pogonu Termoelektrane Plomin otvoreno je gradilište DENOX postrojenja za izdvajanje dušikovih oksida iz dimnog plina bloka 2. Riječ je o ključnoj investiciji koja će omogućiti da se od 1. siječnja 2018. godine rad i ispuštanje plinova TE Plomin uskladi s graničnim vrijednostima emisija prema direktivama Europske unije. DENOX postrojenje će nakon instalacije smanjiti emisije NOx TE Plomin 2 ispod 80 mg/Nm3, što je daleko ispod granične vrijednosti od 200 mg/Nm3, koliko je propisano Direktivom o industrijskim emisijama (IED regulativom). Termoelektrana Plomin i Alstom Hrvatska (danas GE Hrvatska) potpisali su u prosincu 2014. godine ugovor o izgradnji DENOX postrojenja na TE Plomin 2. Vrijednost ugovora je 17,3 milijuna eura, a otvaranjem gradilišta započinju aktivnosti na samoj lokaciji, koje će se dovršiti tijekom planiranog zastoja u radu termoelektrane od svibnja do kolovoza 2017. godine. Izvođač radova je konzorcij koji čine GE Italia i GE Hrvatska, a vrijednost domaće komponente poslova iznosi 34%, dok se preostalih 66% odnosi na najsuvremeniju  uvoznu tehnologiju koja se po prvi put primjenjuje u Hrvatskoj. 
„Završetak izgradnje DENOX postrojenja omogućit će TE Plomin da značajno ograniči emisije dušikovih oksida i time smanji svoj utjecaj na okoliš. Tehnologija koje će se ugraditi u DENOX postrojenje TE Plomin 2 temelji se na selektivnoj katalitičkoj reakciji, u skladu s najboljom europskom praksom i europskim smjernicama za najbolje raspoložive tehnike.“, izjavio je Mihajlo Mirković, direktor Termoelektrane Plomin d.o.o. Mirković je dodao kako je u 2016. godini više od 80 posto svih investicija u TE Plomin usmjereno u zaštitu okoliša. Istovremeno je čak 18,4 milijuna kuna uloženo za poboljšanje stupnja djelovanja turbine radi smanjivanja emisija CO2, projekt zaštite od buke, ugradnju LED rasvjete, rekonstrukciju odsumporavanja i elektrofiltara te zamjenu sustava mjerenja elektromagnetskog zračenja. Tome treba dodati i ugovor o modernizaciji i generalnom remontu turbinskog postrojenja Bloka 2 TE Plomin, kojeg su u srpnju potpisali Termoelektrana Plomin i Alstom Hrvatska (danas GE Hrvatska). Vrijednost navedenog ugovora je 71,7 milijuna kuna i jedan od najvažnijih rezultata modernizacije bit će manja potrošnja ugljena te samim time i manja emisija CO2, što je u skladu s aktivnostima TE Plomin na smanjenju utjecaja na okoliš.