Odgovor na pitanje može li se postići sporazum između Slovenije i Hrvatske oko zajedničkog skladištenja niskog i srednje radioaktivnog otpada iz NE Krško trebao bi biti poznat u rujnu. Izgradnja zajedničkog odlagališta nije u potpunosti pala u vodu.  Tako se može zaključiti iz odgovora slovenske Vlade na parlamentarno pitanje o tome u kojoj fazi je sporazum s Hrvatskom o mogućnosti izgradnje zajedničkog odlagališta, pišu slovenski mediji. Na posljednjem sastanku međudržavnog povjerenstva za praćenje ugovora o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa krajem siječnja u Zagrebu, stranke su se dogovorile o odlaganju niskog i srednjeg radioaktivnog otpada iz NE Krško. Koordinacijski odbor za praćenje provedbe trećeg pregleda programa odlaganja radioaktivni otpad iz NEK-a i istrošenog nuklearnog goriva i program razgradnje NEK-a nastavlja tražiti rješenje o detaljnim uvjetima pod kojima bi se mogao provesti zajednički projekt odlagališta. 
Do rujna ove godine, kada se očekuje ponovno sastajanje povjerenstva, Koordinacijski odbor bi trebao pismeno obavijestiti predsjednika hrvatske i slovenske delegacije Međudržavnog povjerenstva o tome jesu li pronašli moguće rješenje o zajedničkom raspolaganju NSRAO. U slučaju da ne dođe do zajedničkog dogovora u vezi s rješavanjem ovog pitanja, Republika Slovenija će biti dužna brinuti se o odgodi NSRAO u roku određenom međudržavnim sporazumom. Prema ugovoru, stranke se dogovaraju o učinkovitom zajedničkom rješenju za razgradnju i odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz NE Krško s ekonomskog stajališta i sa stajališta zaštite okoliša. Također navodi da, ako se do kraja redovnog života elektrane ne dogovore o zajedničkom rješenju za odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, obvezuju se dovršiti prikupljanje i odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva najkasnije dvije godine nakon tog roka, svaka svoju polovicu. 
Hrvatska je lani pripremila detaljan prijedlog Nacionalnog programa za provedbu Strategije gospodarenja radioaktivnim otpadom za razdoblje do 2025. godine s pogledom na 2060. godinu. U njemu je značajan dio sadržaja bio posvećen i problemima skladištenja otpada koji nastaje u NE Krško. U dokumentu se, između ostalog, navodi da su dosadašnji napori za pronalaženje zajedničkog rješenja za pitanje istrošenog nuklearnog goriva i skladištenje niskog i srednjeg radioaktivnog otpada bili samo djelomično uspješni. Tako postoji odgovarajući sporazum o istrošenom nuklearnom gorivu i zajedničkim aktivnostima na ovom području koje se nastavljaju, a pitanje skladištenja niskog i srednjeg radioaktivnog otpada iz NE Krško rješava država zasebno.