Prema izvješću europskog statističkog ureda Eurostata Hrvatska je među zemljama EU koje su imale znatniji pad cijena električne energije i plina u 2015. U Hrvatskoj su cijene struje za kućanstva bile 1,5% niže nego godinu ranije, a kućanstva su 100 kWh plaćala 13,1 euro, slično kao u Rumunjskoj (13,2 eura), Estonija i Češka (12,9 eura) i Malta (12,7 eura), stoji u Eurostatovom izvješću. Najveći pad cijena struje zabilježen je na Cipru gdje su cijene pale za 22% u odnosu na lani. Iskazano paritetom kupovne moći (PPS) pokazuje se da je struja najjeftinija Fincima i Šveđanima, a najskuplja Portugalcima i Nijemcima. Hrvatska je tu u samom prosjeku eurozone. Kad je riječ o cijenama plina, one su u odnosu na isti period lani u Hrvatskoj niže 3,8%, slično kao u Sloveniji, dok su u EU cijene prosječno pale za 1,7% u odnosu na lani i iznosile su prosječno 7,1 euro za 100 kWh. Hrvatska kućanstva su 100 kWh plina plaćala 4,6 eura. Prema PPS-u naša kućanstva su u prosjeku EU, a porezi i davanja činili su petinu cijene plina, što je nešto niže od prosjeka EU.