Nakon stalnog rasta tijekom 2011. i osobito 2012, sada se smiruju prosječne maloprodajne cijene benzina u SAD-u, koje su 14.12.2012. bile na najnižoj razini od siječnja 2012. godine. Istovremeno su zalihe benzina u SAD-u porasle za 5 mil. bbl, dok je cijena benzina na Njujorškoj robnoj burzi  pala za 1,7%, na 0,7 USD/l. To ujedno znači i snižavanje cijena benzina u maloprodaji. Sada je prosječna cijena za 10% niža nego ranije i iznosi 0,9 USD/l. U 2012. godini su maloprodajne cijene benzina u SAD-u porasle na više od 1,1 USD/l zbog više razloga, uključujući zatvorene rafinerije, puknuće naftovoda u Kaliforniji,  poteškoće u distribuciji goriva zbog posljedica uragana Isaac na jugu i superoluje Sandy na istoku SAD-a, javlja novinska agencija UPI .