Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela Zaključak kojim se ovlašćuje Mladen Pejnović, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom da, u ime Vlade RH, na sjednici Glavne skupštine društva INA – Industrija nafte d.d, koja će se održati 5. lipnja 2013. godine, prihvati: otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika; Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem neovisnog revizora za 2012. godinu, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2012. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2012. godini; Odluku o upotrebi dobiti INA, d.d. u 2012. godini; razrješnicu članovima Uprave za poslovnu godinu 2012.; razrješnicu članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2012.; izbor revizora za 2013. godinu; Odluku o izmjenama predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti; Odluku o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d.; usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. i stavljanje izvan snage Statuta INA, d.d., od 19. lipnja 2012. godine, priopćeno je iz Vlade.