Europska komisija objavila je popis 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projekata od zajedničkog interesa (PCI) među kojima je i pet hrvatskih projekata. To su elektroenergetska interkonekcija Hrvatska-Mađarska-Slovenija odnosno Žerjavenec/Heviz i Cirkovice, izgradnja LNG terminala na Krku i plinovoda Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica, plinska interkonekcija između Hrvatske i Slovenije (Lučko-Zabok-Rogatec), obnova, nadogradnja, održavanje i povećanje kapaciteta Jadranskog naftovoda te razvoj pametne mreže odnosno projekt Sinco.grid (Slovenija/Hrvatska). Za PCI projekte predviđeni su ubrzani postupak izdavanja dozvola i poboljšani regulatorni uvjeti, a može se dobiti i financijska potpora u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). U okviru CEF-a za transeuropsku su energetsku infrastrukturu za razdoblje 2014. – 2020. dodijeljena proračunska sredstva u iznosu od 5,35 milijardi eura kako bi se poduprla brža provedba projekata i učiniloih se privlačnijima za ulagače. Otkako je 2013. donesen prvi popis projekata od zajedničkog interesa, 13 je projekata dovršeno ili će biti započeto prije kraja 2015., dok bi do kraja 2017. trebala biti dovršena 62 projekta.