Petrokemija je putem Zagrebačke burze objavila priopćenje u pogleduo držane sjednice Nadzornog odbora koji je dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2013. s izvještajem neovisnog revizora. NO je prihvatio izvješće o stanju društva, Izvješće NO te je dao suglasnost na prijedlog za izbor revizora za 2014. godinu te su se Uprava i NO usuglasili su prijedlog o pokriću gubitka za 2013.. godinu. Revidirana financijska izvješća biti će danas objavljena na Internet stranicama društva te Zagrebačke burze. Nadzorni odbor je dao suglasnost na Program restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije d.d. 2014.-2018.g. te vezano uz to i na prijedloge odluka o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala koji se upućuju Glavnoj skupštini društva. Nakon proteka postupka izbora strateškog partnera koji nije rezultirao promjenom vlasničke strukture, odnosno izborom strateškog partnera, Petrokemija započinje ubrzano restrukturiranje u suradnji sa sadašnjim vlasnicima - državom i mirovinskim fondovima. Glavne pretpostavke za realizaciju ciljeva su konkurentna cijena prirodnog plina, niži troškovi poslovanja i dostupna financijska sredstva. Program restrukturiranja i financijske konsolidacije se temelji na cjelovitom skupu aktivnosti koje se predviđa poduzeti u slijedećim godinama kako bi se Društvo osposobilo za uspješno poslovanje. Ukoliko se mjere ne ostvaruju u cijelosti ili se neki dijelovi ne provode, potencijalno dolazi do urušavanja cjeline projekta, odnosno njegovih učinaka, navodi se u priopćenju. 
Uprava treba provesti operativno restrukturiranje s ciljem realizacije ušteda iz poslovanja od 626 mln kuna  te sa svojim financijskim partnerima treba provesti financijsku konsolidaciju u iznosu od 740 mln kuna za potrebe financiranja radnog kapitala, otpremnina programa zbrinjavanja, investicija te reprograma kredita. Nadalje, sindikati, Glavno radničko vijeće i Udruga hrvatskih branitelja Petrokemije trebaju aktivno podržati provedbu programa, dok  vlasnici trebaju odobriti dokapitalizaciju u iznosu od 400 mln kuna u prvom koraku 2014.g. i 400 mln kuna u drugom koraku 2016.g. Restrukturiranje i financijska konsolidacija su nužni da bi se osigurala dugoročna opstojnost tvrtke, a obuhvatit će ključne elemente poslovanja – srednjoročno rješenje snabdijevanja plinom po konkurentnim tržišnim uvjetima, modernizaciju postrojenja i logistike te organizacijske promjene u procesima unutar tvrtke u cilju smanjenja operativnih troškova poslovanja. Na taj način Petrokemija bi odgovorila izazovima s kojima se susreće u užoj i široj tržišnoj okolini. Procjena je Uprave društva da, unatoč sadašnjem teškom stanju, Petrokemija posjeduje brojne potencijale koje se u srednjoročnom razdoblju kroz proces restrukturiranja, ulaganja u modernizaciju i cjelovitu financijsku konsolidaciju može staviti u funkciju stabilnog pozitivnog poslovanja u interesu vlasnika, zaposlenika i šire zajednice, zaključuje se u priopćenju.