Grupa Petrokemija prošlu je godinu završila s gubitkom u iznosu većem od 178 milijuna kuna, a u nerevidiranom konsolidiranom izvješću dostavljenom danas Zagrebačkoj burzi, takav se gubitak tumači visokom cijenom plina te smanjivanjem proizvodnje i prodaje, zbog tržišnih razloga te neplaniranih zastoja u proizvodnji.  U 2012. Petrokemija je u odnosu na 2011. godinu ostvarila manju proizvodnju za 10,2%. Troškovi su istodobno porasli za 13,3%, na 3,18 milijardi kuna, kao odraz rasta ulaznih cijena sirovina, prvenstveno prirodnog plina, koji je bio proječno skuplji 31,1% nego u 2011, odnosno čak 71% više u odnosu na 2010. Iz Petrokemije pritom ističu da tako visok rast cijene osnovne sirovine, koja u ukupnim rashodima ima udio od 57%, nije mogao biti pokriven povećanjem prihoda i štednje, koje je poduzimala uprava i to je dovelo do iskazivanja gubitka. Naime, Petrokemija u razdoblju od rujna 2011. do rujna 2012. nije bila obuhvaćena Odlukom Vlade o najvišoj razini cijene plina za povlaštene potrošače, a u normativnom dijelu tržišta plina nije imala mogućnost istovremene kupnje od više dobavljača te je podnijela sav teret izrazitog rasta cijene prirodnog plina, što se odrazilo na financijski rezultat. Ipak, od trećeg tromjesečja 2012. Petrokemija je temeljem odluka Vlade dobila mogućnosti kupovati plin od više dobavljača, pa je plin nabavljen po nižoj cijeni od E.ON Ruhrgasa i Prvog plinarskog društva iz Vukovara, što je djelomično ublažilo troškovni udar.