Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) je na 67. izvanrednoj skupštini usvojila Plan poslovanja od 2021. do 2023. godine kojim se predviđaju ulaganja od približno 6,4 milijarde kuna (gotovo 1,7 milijardi KM). 

Među najznačajnijim projektima čija bi gradnja trebala početi u 2021. ističu se Blok 7 u TE Tuzla i mala hidroelektrana na Neretvici (faza 1 A). Također, očekuje se nastavak gradnje HE Vranduk, uz projekte hidroelektrana Janjići i Una Kostela – Aneks te vjetroelektrane Vlašić.

Vrijednost planiranih projekata je približno 16,3 milijarde kuna (4,23 milijarde KM). Cilj je da do kraja trogodišnjeg razdoblja VE Podveležje i mHE na Neretvici (I. faza) budu u pogonu, izvijestila je EPBiH.

 

Više obnovljivih izvora 

Zatim, prema planu, ukupna ulaganja u proizvodnju iznosit će približno 1,3 milijarde kuna (345,2 milijuna KM), u distribuciju oko 797 milijuna kuna (206,4 milijuna KM) te u opskrbu i trgovinu 20,8 milijuna kuna (5,4 milijuna KM). Za dokapitalizaciju rudnika ugljena planirano je 270,2 milijuna kuna (70 milijuna KM). 

U proizvodnoj djelatnosti ističu se projekti gradnje postrojenja za odsumporavanje na Bloku 6 u TE Tuzla i Bloku 7 u termoelektrani Kakanj. Uz to, u planu je revitalizacija spomenutih blokova te sanacija betonske obloge u HE Jablanica. 

Plan predviđa da u trogodišnjem razdoblju EPBiH proizvede 18 433 GW h električne energije i nabavi 13,9 milijuna tona uglja. 

EPBiH, među ostalim, namjerava povećati i proizvodnju i prihvat energije iz obnovljivih izvora u odnosu na ovu godinu.