Plinska i naftna polja u Rusiji, Turkmenistanu i Teksasu najštetnija su za klimu na Zemlji, prema prvoj analizi te vrste koja se bavi emisijom stakleničkih plinova u kompletnim opskrbnim lancima, te otkriva da se emisije uvelike razlikuju. Najprljavija polja emitiraju više od 10 puta više ekvivalenta ugljičnog dioksida od lokacija s najmanje emisija. Neprofitni Rocky Mountain Institute (RMI) objavio je web alat Oil Climate Index plus Gas (OCI+), koji rangira 135 globalnih resursa za proizvodnju nafte i plina, koji zajedno čine polovicu svjetskih zaliha te robe i to na temelju punog životnog vijeka analizom ciklusa njihovih emisija za 2020, piše Bloomberg. 

Situacija s emisijama metana u Hrvatskoj

U odnosu na globalnu situaciju i velike proizvođače ugljikovodika situacija s emisijama u Hrvatskoj je prihvatljiva. Hrvatska je na globalnoj karti, s emisijama metana na lokaciji Siska, s vrlo visokim intenzitetom emisija uslijed izgaranja na baklji od 4+ milijuna CO2 godišnje u ekivalentima barela nafte. Na karti OCI+ alata je i jedna lokacija s flairingom u Slavoniji s nižim emisijama te jedna proizvodna lokacija u blizini Vukovara. 

Emisije metana primjećuju se na lokaciji PS Molve, duž plinskih polja te cjelokupne trase starijih magistralnih i lokalnih plinovoda i osobito oko starih INA-inih iscrpljenih polja između Kutine i Siska te na lokaciji Ivanić Grada i plinskog skladišta Okoli. Na karti je i Krk gdje se nalazi LNG terminal i Janafovi spremnici s naftom. Prema procjeni riječ je o vrlo niskim emisijama metana od 1+ Mg/km2, a zanimljivo je da se ne primjećuju iz novog plinovoda u Dalmaciji. Situacija u Italiji i Mađarskoj dramatično je lošija u odnosu na Hrvatsku i kod metana i kod ugljičnog dioksida. Emisije metana osobit su problem, jer metan ima izrazito visok staklenički potencijal, zbog čega su SAD i EU, zajedno sa stotinu država lani predstavile svjetsku obvezu njihovog smanjivanja za 30% do 2030, a potpisalo ju je pola od 30 najvećih emitera metana.  

Najteža situacija 

Prema analizi, rusko polje prirodnog plina Astrakhanskoye ima najveći otisak u svom opskrbnom lancu zbog brojnih curenja na cjevovodima i drugoj downstream infrastrukturi. Južnokaspijski bazen Turkmenistana i Permski bazen u zapadnom Teksasu zauzimaju drugo i treće mjesto; većina njihovih emisija nastaje u upstreamu, tijekom proizvodnje. Alat OCI+ stvorili su istraživači na RMI, Sveučilištu Stanford, Sveučilištu Calgary i Koomey Analytics. 

Popratno izvješće zaključuju da se značajne emisije iz fosilnih goriva događaju ne samo na mjestu izgaranja, već izravno na ušću bušotine i tijekom obrade, rafiniranja, i tijekom transporta. RMI procjenjuje da program izvješćivanja o stakleničkim plinovima američke Agencije za zaštitu okoliša čak dva puta umanjuje emisije iz naftne i plinske industrije. 

Projekt OCI+ je financiran od filantropske organizacije Michaela Bloomberga, osnivača i većinskog vlasnika Bloomberg, koji je vlasnik Bloomberg Newsa.