Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uputilo je na javnu raspravu Studiju o utjecaju na okoliš prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada u Cemexovim tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo. Javna rasprava trajat će od 4. ožujka do 3. travnja a netehnički sažetak studije dostupan je na internetskim stranicama MZOIP-a. Ta tvrtka u svoje tri tvornice ima kapacitet proizvodnje 2,4 milijuna t cementa godišnje. Zbog toga što je obveznik smanjenja emisija ugljičnog dioksida i uključivanja Republike Hrvatske u europski sustav trgovanja emisijama CO2 od 1. siječnja 2013. CEMEX u proizvodnji cementa umjesto fosilnih mora početi koristiti zamjenska goriva. Jedno od najkorisnijih, kako za industriju, tako i za zajednicu je gorivo koje se dobiva iz otpada a koje nastaje kao rezultat mehaničko-biološke obrade neopasnog nerazvrstanog komunalnog otpada. Riječ je o proizvodu koji se proizvodi u Centrima za gospodarenje otpadom iz neopasnog nerazvrstanog komunalnog otpada u skladu sa europskim normama o kvaliteti. Takvo gorivo sastoji se od papira, kartona, drva, tekstila i sitne plastike, suho je, stabilno i bez lošeg mirisa, te ima visoku gorivu vrijednost. Njegovim korištenjem zatvara se ciklus zbrinjavanja otpada na način da se iz otpada proizvodi energija, smanjuje se količina CO2 kao i količina otpada koji mora biti odložen na deponije.
Njegovom upotrebom ne samo da se smanjuje udio korištenja neobnovljivih fosilnih goriva i emisija stakleničkih plinova te sadržaj klinkera u cementu, već i količina otpada na odlagalištima, a otvaraju se i nove mogućnosti za razvoj lokalnog gospodarstva. Tvrtka je na uporabu alternativnih goriva primorana iz ekonomskih i ekoloških razloga zbog strogih zahtjeva za smanjenjem CO2, a konkurencija u Hrvatskoj već koristi gorivo iz otpada u svojim pećima. Cemex Hrvatska računa da bi 30-50% petrol-koksa zamijenio gorivom iz otpada koje bi dobavljao iz hrvatskih centara za gospodarenje otpadom, a ako predviđene količine od 400.000 t ipak ne bi bile dovoljne za cijelo hrvatsko tržište, takvo bi se certificirano gorivo uvezlo iz EU. Za usporedbu njemačka cementna industrija u 2010. godini koristila je više od 60% zamjenskih goriva, dok Cemex u Hrvatskoj koristi tek oko 5% zamjenskih goriva. Istodobno, 95% otpada završava na odlagalištima, dok je u EU-25 taj postotak 40%. Studija utjecaja na okoliš sugerira da će se upotrebom zamjenog goriva smanjiti i emsije SO2 i NH4, ostale onečišćujuće tvari ostat će ispod graničnih vrijednosti, a utjecaj na tlo, površinske vode, prometnu raspoloživost i ostale utjecaje, a tvrtka uvodi 54 mjere zaštite okoliša u Sv. Juraju i 60 mjera u Sv. Kaju, a predlažu i da započnu s kontinuiranim mjerenjima žive.