Potpisivanjem sporazuma u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu danas je i službeno obilježen početak projekta „Upravljanja znanjem“. Projekt je to koji povezuje znanstvenu zajednicu i gospodarstvo, a sporazum su potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vlatko Previšić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mislav Grgić, predsjednik Uprave Končara Darinko Bago, predsjednik Uprave Končar – Inženjeringa za energetiku i transport Mišo Jurković te predsjednik Uprave Končar – Instituta za elektrotehniku dr. sc. Siniša Marijan. Projekt „Upravljanja znanjem“ omogućit će učinkovito upravljanje svim sastavnicama intelektualnog kapitala neke organizacije, što će rezultirati povećanjem učinkovitosti, a time i tržišne konkurentnosti. Znanje predstavlja ključan element suvremenog poslovanja pa se sve veća važnost pridodaje njegovom prikupljanju te učinkovitoj raspodjeli i korištenju. Zbog toga je i ideja ovog projekta na jednom mjestu prikupiti nezapisana znanja i vještine koje pojedinci imaju o nekom području, sistematizirati ih, te dati na raspolaganje drugima ili na temelju njih raditi analize i donositi poslovne odluke. Inicijativu za suradnju na ovom projektu pokrenuo je Končar koji je, unutar Grupe, već započeo s razvojem upravljanja znanjem u strateškim područjima poslovanja. Zbog znanstveno-istraživačke prirode projekta i mogućnosti šireg društvenog značaja Končar se povezao s akademskom zajednicom, a s obzirom na to da je riječ o multidisciplinarnom području ostvarena je suradnja s više fakulteta. Krajnji cilj projekta „Upravljanja znanjem“ stvaranje je baza znanja, implementacija u organizacije koje sudjeluju o projektu te nuđenje sustava upravljanja znanjem na tržišta. Voditelj projekta je Končar – Inženjering za energetiku i transport, a područja znanja koja će biti obuhvaćena projektom su: ljudski resursi, učenje, obrada prirodnih jezika, poslovni procesi i tehnologije, tržište te intelektualno vlasništvo i inovacije.