Prve preliminarne analize koje su predstavnici Vlade jučer iznijeli pokazuju da se ambiciozne najave o investicijama 19 javnih tvrtki nisu ostvarile, te da je ostvaren podbačaj od gotovo tri milijarde kuna. Planirane stavke za 2013. postavljene su na 13,24 milijarde kuna, a realizirano je 10,55 milijarde. To je čak pet posto manje u odnosu na 2012. Plan investicija za ovu godinu ambiciozno je postavljen na 12,4 milijarde kuna. Dobit javnih tvrtki povećana je 126% najviše zahvaljujući HEP-u, te je sa 670 milijardi kuna skočila na 1,5 milijardu, pa proizlazi da su gubici gotovo u potpunosti pokriveni. HEP grupa (bez HOPS-a) je od planiranih 2,037 milijardi kuna realizirala 1,685 milijardi (83%) a HOPS-ova realizacija iznosila je 334 milijuna kuna (74%). Janafova realizacija investicija je respektabilnih 80%, no PSP je planirao investirati 146 milijuna kuna, a uložio je 65 milijuna ili 45%. Jedina tvrtka koja je čak premašila planirano je Plinacro s realizacijom 109 milijuna kuna ili 108% iznad plana. Zanimljivo je da realizacija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije prešla 51% ili tek 175 milijuna kuna. Ti podaci još nisu konačni. Poslovni piše da je ministar Vrdoljak za svibanj najavio potpisivanje ugovora TE Plomin i termoelektranu Osijek, a za travanj otvaranje natječaja za eksploataciju Jadrana "što će u 2015. donijeti desetke milijuna eura investicija".